siltumsuknu pixelis
lv

Serviss un apkope

Klimata kontroles sistēmas ilgmūžība

Mēs rūpējamies par katru uzstādītās iekārtas pareizu un nepārtrauktu darbību visā tās izmantošanas procesā.

Tikai rūpīgi sekojot līdzi iegādāto iekārtu funkcionalitātei, Jūs spēsiet ieekonomēt savus līdzekļus ilgtermiņā, jo pieskatītas iekārtas noteikti kalpos ilgāk.

Ir svarīgi, lai gaisa kondicioniera pārdošanu, piegādi, uzstādīšanu, garantijas apkalpošanu un remontu veic viens uzņēmums, jo tikai tā ir iespējams garantēt visu sistēmu nevainojamu darbību ilgā laika posmā.

Apkalpošanas un remonta izmaksas

Pēc tam, kad būsiet izvēlējušies sev vispiemērotāko iekārtu un uzstādīšanas risinājumus, mēs veiksim individuālu, attiecīgajam projektam atbilstošu apkalpošanas cenu aprēķinu.

Cenu var ietekmēt:

  • Uzstādītās iekārtas atrašanās vieta;
  • Iekārtas tips un jauda;
  • Attālums starp iekārtas iekšejo un ārējo bloku;
  • Kondensāta novadīšana paštece vai sūknis;
  • Elektro pieslēgums.

Garantija

Mūsu komandā darbojās tikai profesionāļi – speciāli apmācīts personāls, kuru pieredze attiecīgajā nozarē ir vismaz 10 gadi, tāpēc spējam nodrošināt reālu garantiju visiem saviem paveiktajiem darbiem.

Mums ir Valsts vides dienesta izdota speciāla atļauja (licence) NR CS10OF0038 darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Mums ir atļauts veikt šādas darbības: tādu stacionāru aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

Pieteikties servisam un apkopei

SIA “KMJ”
Reģ. Nr.: LV40003983483
Juridiskā adrese: Grāvju iela 35,
Jūrmala, LV-2008
Banka: Swedbank, HABALV22
Konts: LV35HABA0551019530434

Bezmaksas uzstādīšana

1. Akcija spēkā līdz 1.12.2022. vai kamēr akcijas prece ir pieejama noliktavā.

2. Akcijā piedalās tikkai konkrētās akcijas iekārtas, iekārtu skaits ierobežots.

3. Akcijas ietvaros tiek piemerota bezmaksas montāža darbiem un montāžas materiāliem, kas sevī ietver, trases garumu līdz 3 metriem (montāžas materiālu komplets, freona caurules, kondensāta izvade paštecē, āra bloka stiprināšanas kronšteins, elektro materiāli, komunikācija, dekoratīvie elementi, mehānismi), transporta izdevumus Rīgā un Jūrmalā.

4. Montāža, kuras veikšanai nav nepieciešama tehnika darbam agstumā un kuras veikšanai nav nepieciešams tehniskais urbums monolītā, akmenī, stiklā vai kādā citā augstas cietības materiālā.